Карта на контейнерите

Община Елин Пелин стартира пилотен проект в сферата на екологията и оползотворяването на отпадъците, свързан с разполагането на няколко големи специализирани контейнери в жълт цвят, в които ще се събират единствено пластмасови бутилки. Контейнерите за събиране на пластмаса са ясно обозначени с информационни табели. Първият контейнер за пластмасови бутилки е разположен в град Елин Пелин, съвсем близо до автогарата. Два големи контейнера за пластмасови бутилки са разположени на територията на с. Нови хан, в района на комплекс „Сентрал парк” – I и II част. На същото място е разположен и голям син контейнер за събиране на хартия.