Skip to content

График за извозване на рециклируеми отпадъци в община Елин Пелин през месец юни 2022 г.

Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. юни 2022 г., изпълняващ се на седмична база от общинското предприятие “БКД – Елин Пелин”.

С настъпването на топлия сезон има по-голямо генериране на биоразградими отпадъци от почистване на дворовете, градински дейности, косене, кастрене и други. В тази връзка и на база множество обаждания и препоръки на граждани на община Елин Пелин, изготвихме нов график за извозване на разделното събиране, в който биоразградимите отпадъци ще се извозват в понеделник. В таблицата ще се запознаете с останалата част от графика и промените в него, с които целим да улесним всички граждани.

• Пластмасата и хартията ще се събират в 2 поредни дни. В първия ден от графика за определения вид отпадък ще се обслужват град Елин Пелин, с. (гара) Елин Пелин, с. Нови хан и с. Григорево, а на втория ден са адресите в с. Мусачево, с. Равно поле, с. Елешница и с. Лесново. • За стъклените отпадъци са определени два дни в графика – 6 и 20 юни 2022 г. (понеделник).
* Забележка: На 6 юни ще бъдат обслужени адресите в град Елин Пелин, с. (гара) Елин Пелин, с. Нови хан и с. Григорево, а на 20 юни 2022 г. ще се обслужват домакинствата в с. Мусачево, с. Равно поле, с. Елешница и с. Лесново.

• Строителните отпадъци ще се извозват на 13 юни за адресите, които са подали заявка по телефона.

• В графика има един ден събиране на текстил и дрехи – 27 юни, като те ще се вземат само след предварителна заявка до предходния четвъртък.

• Биоразградимите отпадъци ще се събират всеки понеделник през месец юни с предварителна заявка!

* Забележка: Строителните, биоразградимите отпадъци и текстила ще се извозват само след предварителна заявка, подадена на телефони 0725 686 48 – Отдел “Общински инспекторат и Екология”.

* Предварителната заявка за извозване на горепосочените отпадъци се приема от понеделник до четвъртък!

** Може да изпращате своите заявки и на ел. поща: eco@elinpelin.bg.