Продължете към съдържанието

График за извозвоне на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец ноември 2022 г.

Графикът за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец ноември 2022 г. се изпълнява на седмична база от общинското предприятие „БКД – Елин Пелин“. След получени предложения от страна на жители на общината в таблицата ще се запознаете с актуализирания график за следващия месец и промените в него, с които целим да улесним всички граждани.

– В първия ден от графика за пластмаса и хартия /вторник и четвъртък/ ще се обслужват град Елин Пелин, с. (гара) Елин Пелин, с. Нови хан и с. Григорево.– На втория ден от графика за пластмаса и хартия /сряда и петък/ ще се събират от адресите в с. Мусачево, с. Равно поле, с. Елешница и с. Лесново.

• За стъклените отпадъци са определени два дни в графика – 14 и 28 ноември 2022 г. (понеделник).

• Строителните отпадъци ще се извозват на 7 и 21 ноември 2022 г. (понеделник) за адресите, които са подали заявка по телефона.

• Биоразградимите отпадъци ще се събират също в понеделник – и 21 ноември 2022 г. само с предварителна заявка!

  • От 2018 г. Община Елин Пелин осигурява специални контейнери в по-големите населените места на територията на общината, в които може да се изхвърлят дрехи и обувки. Общо 8 броя контейнера за отпадъци от дрехи, текстилни материали и обувки са разположени в община Елин Пелин за ползване от страна на гражданите.

Забележка:

Строителните, биоразградимите отпадъци и текстила ще се извозват само след предварителна заявка, подадена на телефони 0725 686 48 – Отдел „Общински инспекторат и Екология“ или и на ел. поща: eco@elinpelin.bg.

* Предварителната заявка за извозване на горепосочените отпадъци се приема от понеделник до четвъртък. Подадените след този ден заявки няма да бъдат извозвани!

** Допустимото количество за извозване на различните видове разделно събрани отпадъци е до 4 чувала на домакинство.