Продължете към съдържанието

График за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец ноември 2023 г.

Графикът за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец ноември 2023 г. се изпълнява на седмична база от общинското предприятие „БКД – Елин Пелин“. 

– В първия ден от графика за пластмаса и хартия /вторник и четвъртък/ ще се обслужват град Елин Пелин, с. (гара) Елин Пелин, с. Нови хан и с. Григорево.

– На втория ден от графика за пластмаса и хартия /сряда и петък/ ще се събират от адресите в с. Мусачево, с. Равно поле, с. Елешница и с. Лесново.

• За стъклените отпадъци е определен – 20 ноември 2023 г. (понеделник). 

• Биоразградимите отпадъци ще се събират също в понеделник – 6, 13 и 27 ноември 2023 г., само с предварителна заявка!

От 2018 г. Община Елин Пелин осигурява специални контейнери в по-големите населените места на територията на общината, в които може да се изхвърлят дрехи и обувки. Общо 8 броя контейнера за отпадъци от дрехи, текстилни материали и обувки са разположени в община Елин Пелин за ползване от страна на гражданите.

Забележка:

Биоразградимите отпадъци се извозват само след предварителна заявка, подадена на телефони 0725 686 48 – Отдел „Екология“ или и на ел. поща: eco@elinpelin.bg.

* Предварителната заявка за извозване на горепосочените отпадъци се приема от понеделник до четвъртък. Подадените след този ден заявки няма да бъдат извозвани!

** Допустимото количество за извозване на различните видове разделно събрани отпадъци е до 4 чувала на домакинство.

ВАЖНО!

Във връзка с настъпващия сезон за почистване на дворове, градинки и зелени пространства, Община Елин Пелин напомня отново, биоразградимите отпадъци от тези дейности да се събират отделно.

Категорично се забранява смесването на клони, треви, бурени и градинска растителност с битовите отпадъци. Биоразградими отпадъци в никакъв случай не бива да се изхвърлят в сивите контейнери.