Продължете към съдържанието
Управление на отпадъците

Пластмаса

52.15%
0
КГ януари 2021 - октомври 2022*

Хартия

4.14%
0
КГ януари 2021 - октомври 2022*

Стъкло

0.68%
0
КГ януари 2021 - октомври 2022*

Гуми

8.77%
0
КГ януари 2021 - октомври 2022*

Биоразградими отпадъци

33.2%
0
КГ януари 2021 - октомври 2022*

Текстил и дрехи

1.07%
0
КГ януари 2021 - октомври 2022*

Битови отпадъци

0
КГ януари 2021 - октомври 2022*

Общо количество

Забележка: Информацията за събраното количество отпадъци се обновява на месечна база. 
За периода от януари 2021 г. до октомври 2022 г. са събрани разделно и са предадени за оползотворяване 2 182 528 кг. отпадъци, което е предотвратило депонирането им на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Елин Пелин и Горна Малина или нерегламентирането им изхвърляне в природата.
 

Пластмаса

52.15%
0
КГ януари 2021 - октомври 2022*

Хартия

4.14%
0
КГ януари 2021 - октомври 2022*

Стъкло

0.68%
0
КГ януари 2021 - октомври 2022*

Гуми

8.77%
0
КГ януари 2021 - октомври 2022*

Биоразградими отпадъци

33.2%
0
КГ януари 2021 - октомври 2022*

Текстил и дрехи

1.07%
0
КГ януари 2021 - октомври 2022*

Забележка: Информацията за събраното количество отпадъци се обновява на месечна база. 
За периода от януари 2021 г. до октомври 2022 г. са събрани разделно и са предадени за оползотворяване 2 182 528 кг. отпадъци, което е предотвратило депонирането им на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Елин Пелин и Горна Малина или нерегламентирането им изхвърляне в природата.

За по-чист Елин Пелин

Това е зелената платформа на Елин Пелин. Платформата обединява всички зелени инициативи на града. Заедно ще я развиваме и допълваме, за един по чист град! Изградили сме система от контейнери които можете да видите на нашата карта.

За по-чист Елин Пелин

Това е зелената платформа на Елин Пелин. Платформата обединява всички зелени инициативи на община Елин Пелин. Заедно ще я развиваме и допълваме, за една по-чиста община! Направили сме карта на контейнерите за разделно събиране на отпадъци, която можете да разгледате като натиснете бутона.

В края на 2020 г. Община Елин Пелин стартира пилотен проект за разделно събиране на отпадъци съвместно с граждани и домакинства от общината.
В рамките на инициативата се предоставят специални цветни чували и индивидуални контейнери за разделно събиране, които се извозват по ежемесечен график в определени дни от адреса на гражданите. Различните чували/контейнери – за пластмаса, хартия, стъкло и други се събират по график в различни дни от специален сметоизвозващ камион на общинското предприятие „БКД – Елин Пелин“.
Всички граждани, които искат да се включат в еко инициативата на Община Елин Пелин, с цел намаляване на количеството на пластмасата и другите рециклируеми отпадъци, депонирани на сметището може да заявят своето желание за участие чрез заявка, изпратена до ел. поща: eco@elinpelin.bg. В писмото трябва да бъдат посочени имена, точен адрес и телефон за връзка с желаещото лице. След съгласуване на постъпилите заявления от отдел „Общински инспекторат и Екология“ гражданите ще получат цветни контейнери или чували за разделно събиране на отпадъци за своя адрес.

Телефон за повече информация: 0725 686 48 /от 08:00 до 17:00 ч. в работни дни./