Продължете към съдържанието
Управление на отпадъците

Пластмаса

3.5%
КГ януари 2021 - януари 2024*
0

Хартия

0.1%
КГ януари 2021 - януари 2024*
0

Стъкло

0.1%
КГ януари 2021 - януари 2024*
0

Гуми

0.6%
КГ януари 2021 - януари 2024*
0

Биоразградими отпадъци

7.8%
КГ януари 2021 - януари 2024*
0

Текстил и дрехи

0.1%
КГ януари 2021 - януари 2024*
0

Битови отпадъци

87.8%
КГ януари 2021 - декември 2023*
0
Общо количество
Забележка: Информацията за събраното количество отпадъци се обновява на месечна база. 
За периода от януари 2021 г. до септември 2023 г. са събрани разделно и са предадени за оползотворяване 2 374 642 кг. отпадъци, което е предотвратило депонирането им на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Елин Пелин и Горна Малина или нерегламентираното им изхвърляне в природата.
 

Пластмаса

30.9%
КГ януари 2021 - септември 2023*
0

Хартия

6.88%
КГ януари 2021 - септември 2023*
0

Стъкло

1.05%
КГ януари 2021 - септември 2023*
0

Гуми

4.16%
КГ януари 2021 - септември 2023*
0

Биоразградими отпадъци

55.91%
КГ януари 2021 - септември 2023*
0

Текстил и дрехи

1.03%
КГ януари 2021 - септември 2023*
0

Битови отпадъци

83.59%
КГ януари 2021 - септември 2023*
0

Забележка: Информацията за събраното количество отпадъци се обновява на месечна база. 
За периода от януари 2021 г. до септември 2023 г. са събрани разделно и са предадени за  оползотворяване 2 374 642 кг. отпадъци, което е предотвратило депонирането им на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Елин Пелин и Горна Малина или нерегламентираното им изхвърляне в природата.

За по-чист Елин Пелин

Това е зелената платформа на Елин Пелин. Платформата обединява всички зелени инициативи на община Елин Пелин. Заедно ще я развиваме и допълваме, за една по-чиста община! Направили сме карта на контейнерите за разделно събиране на отпадъци, която можете да разгледате като натиснете бутона.

За по-чиста община Елин Пелин

Това е зелената платформа на община Елин Пелин. Платформата обединява всички зелени инициативи на града. Заедно ще я развиваме и допълваме, за един по чист град!

Изградили сме система от контейнери с нашите партньори от „ЕКОПАК“,  които можете да видите на нашата карта.

За по-чиста община Елин Пелин

Това е зелената платформа на община Елин Пелин. Платформата обединява всички зелени инициативи на града. Заедно ще я развиваме и допълваме, за един по чист град!

В края на 2020 г. Община Елин Пелин стартира пилотен проект за разделно събиране на отпадъци съвместно с граждани и домакинства от общината.
В рамките на инициативата се предоставят специални цветни чували и индивидуални контейнери за разделно събиране, които се извозват по ежемесечен график в определени дни от адреса на гражданите. Различните чували/контейнери – за пластмаса, хартия, стъкло и други се събират по график в различни дни от специален сметоизвозващ камион на общинското предприятие „БКД – Елин Пелин“.
Всички граждани, които искат да се включат в еко инициативата на Община Елин Пелин, с цел намаляване на количеството на пластмасата и другите рециклируеми отпадъци, депонирани на сметището може да заявят своето желание за участие чрез заявка, изпратена до ел. поща: eco@elinpelin.bg. В писмото трябва да бъдат посочени имена, точен адрес и телефон за връзка с желаещото лице. След съгласуване на постъпилите заявления от отдел „Общински инспекторат и Екология“ гражданите ще получат цветни контейнери или чували за разделно събиране на отпадъци за своя адрес.

Телефон за повече информация: 0725 686 48 /от 08:00 до 17:00 ч. в работни дни./