Продължете към съдържанието

Карта на контейнерите

  • Община Елин Пелин стартира пилотен проект в сферата на екологията и оползотворяването на отпадъците, свързан с разполагането на няколко големи специализирани контейнери в жълт цвят, в които ще се събират единствено пластмасови бутилки. Контейнерите за събиране на пластмаса са ясно обозначени с информационни табели.
  • Първият контейнер за пластмасови бутилки е разположен в град Елин Пелин, съвсем близо до автогарата.
  • Два големи контейнера за пластмасови бутилки са разположени на територията на с. Нови хан, в района на комплекс „Сентрал парк” – I и II част.
  • На същото място, в близост до комплекса край с. Нови хан, е разположен и голям син контейнер за събиране на хартия.
  • През м. ноември 2021 г. Община Елин Пелин сключи договор с предприятието за оползотворяване на опаковки „ЕКОПАК“.
  • В началото на 2022 г. бяха актуализиирани локациите на контейнерите за разделно събиране на пластмаса, хартия и стъкло. Това споразумение позволи разполагането на 150 големи контейнера в три цвята за разделно събиране на отпадъци от опаковки, подходящи за рециклиране.
  • Контейнерите на „ЕКОПАК“ са разположени в 50 точки в 9 от по-големите населени места в общината с по три цветни контейнера. Спрямо одобрения график на „ЕКОПАК“ от февруари 2022 г. в тях се събират разделно отпадъци от пластмаса, метал, хартия, картон и стъкло.
  • На приложената карта може да видите локациите на трите вида контейнери, разположени на територията на община Елин Пелин. Местоположенията им се актуализират своевременно от отдел „Общински инспекторат и Екология“ в случай на преместване.