Продължете към съдържанието

Новини

Община Елин Пелин, продължава реализацията на поставените в краткосрочна и дългосрочна стратегия на общината цели за подобряване на екологосъобразността в...

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН изпълнява проект: „Закупуване на електромобил за нуждите на общинска администрация – Елин Пелин“