Продължете към съдържанието

Полезни факти

1. Изхвърляй в предоставения съд само чисти:
  • вестници и списания;
  • празни кутии от сокове и мляко;
  • кашони и други хартиени и картонени опаковки;
  • картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
  • хартиени торбички и чували.
2. В съдовете за разделно събиране на хартия не се допуска изхвърлянето на:
  • битови отпадъци (например салфетки, санитарни материали, угарки);
  • силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци (напр. мазна кутия от пица);
  • хартии с нанесени специални покрития (напр. метални и пластмасови фолиа);
  • всякакви други отпадъци, които не са хартиени.
3. Преди да изхвърлиш хартиените и картонените опаковки:
1) Увери се, че не са замърсени;
2) Предварително ги сгъни, за да намалиш обема им.
Помни! Хартията се приема в заводите за рециклиране само, когато е чиста! Ако изхвърлиш при чистата хартия органични отпадъци, мазнини, строителни отпадъци, кални клони и листа, унищожаваш труда на всички преди теб и спираш процеса на рециклиране!
  • Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета.
  • 1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода.
  • Всеки тон рециклирана хартия спестява използването на 4 кВт/ч електроенергия.
  • Хартията може да се рециклира от 5 до 7 пъти, след което се разпада.
  • 90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират.

1. Изхвърляй в предоставения съд само чисти:
  • пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио и бира;
  • кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко;
  • пластмасови чаши и тарелки /почистени от остатъците от храна/;
  • метални кенчета от напитки и консервени кутии;
  • капачки от буркани и бутилки;
  • найлонови торбички, стреч фолио и опаковъчно фолио.
2. В съдовете за разделно събиране на пластмаса не изхвърляй:
  • блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества;
  • домакински електроуреди, авточасти и др.;
  • опасни битови отпадъци;
  • отпадъци, които не са пластмасови.
3. Преди да изхвърлиш пластмасовите опаковки:
1) Изпразни ги от съдържанието им и ги почисти /например избърши мазнината с хартиена салфетка или изплакни/;
2) Смачкай бутилките, чрез навиване, за да изкараш въздуха и да намалиш обема им, след това ги запуши с капачката. Помни! Пластмасата се разгражда с години и замърсява най-много природата!
Внимавай да не изхвърлиш угарка от цигара при пластмасовите отпадъци.
Запалените пластмасови отпадъци се гасят много трудно и замърсяват с отровни емисии въздуха.
  • Пластмасата е много лека, а с голям обем. Трябва максимално да я смачкаме, за да съберем повече в камиона. Така спестяваме гориво и намаляваме вредните емисии, изхвърляни във въздуха при транспортиране.
  • Един тон рециклирана пластмаса спестява електричеството на едно българско домакинство за две години;
  • Енергията, отделена при рециклирането на 1 алуминиева кутия, стига за 3 часа телевизионно време;
  • От 1250 кг алуминиеви вторични суровини се получава 1 тон алуминий – алуминият се рециклира изцяло и процесът може да бъде безкраен.
  • Рециклирането на един тон стомана спестява 1.5 тона желязна руда, 40% вода, 75% енергия и 85% по-малко въглеродни емисии във въздуха.

1. Изхвърляй в предоставения съд само чисти:
  • Стъклени бутилки от всякакъв вид и цвят;
  • Стъклени буркани от всякакъв вид и цвят.
2. В съдовете за разделно събиране на стъкло не изхвърляй:
  • Счупени чаши и чинии;
  • Порцелан и изделия от огнеупорно стъкло;
  • Крушки и луминесцентни лампи;
  • Стъкло от прозорци и огледала;
  • Автомобилни стъкла.
3. Преди да изхвърлиш стъклените опаковки:
1) Махни капачките и тапите;
2) Изпразни ги от съдържанието им и ги почисти. Помни! Плоското стъкло /за прозорци/ се преработва по различен начин, затова не трябва да се смесва с останалото стъкло.
  • Камъните и порцелана пречат най-много при преработката на стъкло, тъй като не се топят в пещите.
  • Рециклирането на една стъклена бутилка спестява енергията, с която вашият компютър може да работи 25 минути, а вашата перална машина – 10 минути.
  • 1 тон рециклирано стъкло спестява 600 кг. кварцов пясък;
  • 1 тон рециклирано стъкло спестява 180 кг. сода каустик;
  • 1 тон рециклирано стъкло спестява 315 кг. CO₂.