Skip to content

РЕЗУЛТАТИ от кампанията „ЕКОКЛАС“ в двете училища на гр. Елин Пелин, която се реализира съвместно с “ЕКОПАК”

На 23 май 2022 г. успешно приключи едномесечната еко кампанияпод надслов „ЕКОКЛАС“ на Община Елин Пелин и ЕКОПАК в двете училища в гр. Елин Пелин – СУ “Васил Левски” и НУ “Христо Ботев”.

Кампанията обхвана период от един месец: 20 април – 20 май 2022 г., а нейната цел бе участниците и техните семейства да придобият знания и навици за разделното събиране на отпадъците, които подлежат на рециклиране, като по този начин ще спомогнат за чистотата на природата на територията на града и общината. В своеобразното еко състезание, провеждащо се паралелно в двете училища в гр. Елин Пелин – НУ “Христо Ботев” и СУ “Васил Левски” учениците от 1 до 4 клас и техните семейства събираха разделно пластмасови бутилки и алуминиеви кенове. Партньорите на инициативата от “ЕКОПАК България” АД предоставиха на учениците от начален етап специални жълти чували, в които децата се стараеха да събират рециклируемите отпадъци.

На 23 май след посещение на големия камион на ЕКОПАК в двете училища и старателно измерване на събраните отпадъци бе определен по един клас за победител от всяко училище с награда – еднодневна образователна екскурзия до Образователния център и сепариращата инсталация на „ЕКОПАК“ в гр. София.

В началния етап на СУ “Васил Левски”, гр. Елин Пелин на първо място се класираха учениците от III б клас с ръководител г-жа Анета Димитрова, които събраха разделно 67,40 кг пластмасови отпадъци. Те получиха награди от ЕКОПАК за своето усърдие и положени усилия. В училището от 7 класа бяха събрани общо 341,40кг пластмасови и метални отпадъци.

Учениците от НУ “Христо Ботев”, гр. Елин Пелин поставиха рекорд в страната, като победителите от IV б клас с кл. ръководител г-жа Жанета Андреева събраха 169,40 кг алуминиеви кенчета и пластмасови бутилки. В цялото училище също имаше много големи количества на разделно събрани отпадъци, като 12-те класа общо предадоха 990,90 кг  в камиона на ЕКОПАК. Учениците ще бъдат наградени по време на своето посещение в гр. София.