Продължете към съдържанието

График за извозвоне на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец октомври 2022 г.

Графикът за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец октомври 2022 г. се изпълнява на седмична база от общинското предприятие „БКД – Елин Пелин“.

През есенния сезон има по-голямо генериране на биоразградими отпадъци от почистване на дворовете, градински дейности, косене, кастрене и други. В тази връзка и на база множество обаждания и препоръки на граждани на община Елин Пелин, изготвихме нов график за извозване на разделното събиране, в който биоразградимите отпадъци ще се извозват в три понеделника. В таблицата ще се запознаете с останалата част от графика и промените в него, с които целим да улесним всички граждани.

В първия ден от графика за пластмаса и хартия /вторник и четвъртък/ ще се обслужват – град Елин Пелин, с. (гара) Елин Пелин, с. Нови хан и с. Григорево.

На втория ден от графика за пластмаса и хартия /сряда и петък/ ще се събират от адресите в – с. Мусачево, с. Равно поле, с. Елешница и с. Лесново.

• За стъклените отпадъци са определени два дни в графика за месеца – 17 и 31 октомври 2022 г. (понеделник).

• Строителните отпадъци ще се извозват на 3, 10 и 24 октомври 2022 г. (понеделник) за адресите, които са подали заявка по телефона.
• Биоразградимите отпадъци ще се събират също в понеделник – 3, 10 и 24 октомври 2022 г. само с предварителна заявка!

  • От 2018 г. Община Елин Пелин осигурява специални контейнери в по-големите населените места на територията на общината, в които може да се изхвърлят дрехи и обувки. Общо 8 броя контейнера за отпадъци от дрехи, текстилни материали и обувки са разположени в община Елин Пелин за ползване от страна на гражданите.

Забележка:

Строителните, биоразградимите отпадъци и текстила ще се извозват само след предварителна заявка, подадена на телефони 0725 686 48 – Отдел „Общински инспекторат и Екология“ или и на ел. поща: eco@elinpelin.bg.

* Предварителната заявка за извозване на горепосочените отпадъци се приема от понеделник до четвъртък. Подадените след този ден заявки няма да бъдат извозвани!

** Допустимото количество за извозване на различните видове разделно събрани отпадъци е до 4 чувала на домакинство.